Брояч на сайта

Погребение
Траурни и погребални услуги Печат Е-мейл
Погребални услуги - Траурни услуги

Погребални и траурни услуги

Уважаеми клиенти, приемете искрените ни съболезнования за сполетялата ви загуба.

Нашата погребална агенция поставя на ваше разположение услугите на екип от професионалисти 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, за да бъдем до вас в този най-тежък момент. 

 Денонощно можете да се свържете с нас на посочените телефони:

 

 02/ 9532415, 0884 394715, 0878 726833, 0899 785829

С уважение: инж. Марина Дановска/управител/


 

МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА

ПОГРЕБЕНИЕ - НОВ ГРОБ

   566.00 ЛЕВА

 

 ВАЖНО! От 01.07.2016 г.  новите гробни места за жителите на София се намират в

Гробищен парк " Местност Полето", град Банкя

 

 

 

 

Услугата включва:

 Изваждане на смъртен акт 

 Административно обслужване

 Извозване от адрес или болница

 Обикновен ковчег

 Драперия

 Монтаж на драперия 

 Хладилна камера за 24 часа

 Разкопаване и зариване на нов гроб

 Равненка с дървена рамка

 Товаро-разтоварна дейност

 Надгробен знак – кръст, обикновен

 Некролози- 5 бр.

 Траурни лентички/ 10 бр. /

 Такса на фирмата

 

 

 
Цената подлежи на промяна при поръчка на  каквито пожелаете ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЕКСТРИ  
 

МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА

КРЕМАЦИЯ 

590.00 ЛЕВА

 
 

ВКЛЮЧВА:

Административно обслужване

Изваждане на смъртен акт  

Извозване от адрес или болница

Запазване на ден и час за кремация 

Обикновен ковчег

Хладилна камера за 24 часа

Товаро- разтоварна дейност  

Кремация 

Урна- PVC, с табелка  

Некролози - 5 бр. 

Траурни лентички /10 бр./

Такса на фирмата 

 
   

 Цената подлежи на промяна при поръчка на  каквито пожелаете ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЕКСТРИ

 

 

Уважаеми клиенти, ЦЕНИТЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ  НЕ ВКЛЮЧВАТ СКРИТИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ И СА СЪОБРАЗЕНИ С УСЛОВИЯТА НА ТЕЖКАТА  ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРАМЕ В МОМЕНТА.ОБАДЕТЕ НИ СЕ, ЗА ДА СЕ УБЕДИТЕ, ЧЕ СА ДЕЙСТВИТЕЛНИ.

 

Обадете ни се, ако нещо не сме обяснили добре и е породило у Вас някакви въпроси. На Ваше разположение сме 24 часа в денонощието.

Важно : Кодексът за социално осигуряване /КСО/ РЕГЛАМЕНТИРА изплащането на средства от ДОО, а именно еднократна помощ за смърт на осигуреното лице, което е видно от написаното по-долу:

 

чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица имат право на:               

1. парични обезщетения за:             

а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;                    

б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;                    

в) трудоустрояване поради бременност и кърмене;                                                                                                               

г) бременност и раждане;                    

д) отглеждане на малко дете;                    

е) (нова - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;               

2. парични помощи за:                    

а) инвалидност поради общо заболяване, когато няма основания за отпускане на пенсия;                    

б) профилактика и рехабилитация;                    

в) помощно-технически средства, свързани с увреждането;               

3. (нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) обезщетения за безработица;               

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) пенсии за:                    

а) осигурителен стаж и възраст;                    

б) инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;                    

в) инвалидност поради общо заболяване.          

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.          

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е в размер на 60-дневното обезщетение за временна неработоспособност, определено съгласно чл. 41. 

Осигурителни права на осигурените за трудова злополука и професионална болест (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)     

чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

Осигурените за трудова злополука или професионална болест лица имат право на:               

1. парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед, изследване и/или лечение;               

2. парични помощи за профилактика и рехабилитация;               

3. пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;               

4. парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането.          

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

При смърт на осигуреното лице, която е в причинна връзка със злополуката или професионалната болест, съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия. 

Осигурителни права на осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (Загл. изм. - ДВ, бр. 1от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)     

чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

Осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт имат право на:               

1. пенсия за инвалидност поради общо заболяване;               

2. пенсия за осигурителен стаж и възраст;               

3. парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането.          

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

 


 

Посочената цена може да се промени, 

ако пожелаете някои ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЕКСТРИ

 


 

 


 

 

В случай, че имате желание и възможности, бихме могли да организираме за Вас  ЛУКСОЗНО погребение, с колкото и каквито пожелаете ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЕКСТРИ

                                                 

Освен погребение и кремация, можем да организираме панихиди и помени. Предлагаме каменоделски услуги, почистване и целогодишна поддръжка на гробни места и урнови ниши. Осигуряваме всякакви погребални и траурни аксесоари. Извършваме ТРАУРНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ в цялата страна - по обявените от нас/ в ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ/ цени, и в чужбина- НА ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

 

Нашата траурна агенция уважава Вашите скъпи покойници и прави всичко възможно за достойното им изпращане в последния път.

 

Може да видите още: Видове кръстове, Драперии, Урни за кремация

 

Уважаеми клиенти,ние извършваме траурни и погребални услуги на територията на цялата страна.Организираме траурни церемонии, където вие ни посочите, стига това да не противоречи на закона.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ 

в г. София

          

 Погребение в нов гроб

1. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ/ ДОКУМЕНТЪТ ОТ БЪРЗА ПОМОЩ НЕ Е СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ  /

2. ЛИЧНА КАРТА/ЗЕЛЕН ПАСПОРТ/ НА ПОЧИНАЛИЯ           

 

Погребения в нови гробни места в момента могат да се извършват само в Гробищен парк " Малашевци" и то, ако покойникът е имал адресна регистрация в г. София.Погребение на покойник без софийска адресна регистрация може да се извърши само в стар семеен гроб, ако починалият е пряк наследник на първия погребан в гроба.Погребение в стар гроб може да се извърши след не по- малко от осем години от последното погребение, извършено в него.Това условие не важи за урнополагане на тленни останки при извършена кремация.Полагане на урна може да се извършва от близките вече и на територията на личен имот, да се съхранява вкъщи или да се разпръсква извън населени места/ планина, море, река/.

 

Погребение в стар гроб

1. СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ/ ДОКУМЕНТЪТ ОТ БЪРЗА ПОМОЩ НЕ Е СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ /

2. ЛИЧНА КАРТА/ЗЕЛЕН ПАСПОРТ/ НА ПОЧИНАЛИЯ

3. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНО ГРОБНО МЯСТО

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ НА ПЪРВИЯ ПОГРЕБАН В ГРОБА

                  

При наличие на стар семеен гроб покойникът може да бъде погребан в него, дори ако не е жител на г. София, в случай че се явява пряк наследник на първия погребан в този гроб.Трябва да фигурира в Удостоверението за наследници на първия погребан.Ако покойникът не е пряк наследник на първия положен в гроба, той може пак да бъде погребан там, но с подписите под съгласието за това на всички живи наследници на първия погребан в гроба.

   Всяко погребение може да бъде извършено със или без опело.Може да се извърши, при желание на близките,вместо опело-граждански ритуал за изпращане на покойника.При погребение с опело е прието то да се отслужи от свещеник на съответната епархия, в района на която е живял починалият човек.

 

Погребение в провинция

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО МУ СЕ УТОЧНЯВАТ ОТ КМЕТА НА СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО/ИЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА МЕСТНОТО ГРОБИЩЕ, АКО ИМА ТАКЪВ/БЛИЗКИТЕ НА ПОКОЙНИЯ ЛИЧНО УРЕЖДАТ ТЕЗИ ФОРМАЛНОСТИ.БЛИЗКИТЕ НА ПОКОЙНИЯ ЛИЧНО ЗАПАЗВАТ И ЧАС ЗА ОПЕЛО.

 

СЪЩОТО ВАЖИ И ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТОЛИЧНИТЕ КВАРТАЛИ КНЯЖЕВО, БОЯНА, ДРАГАЛЕВЦИ, СИМЕОНОВО, ДЪРВЕНИЦА.ТЕЗИ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ ИМАТ САМОСТОЯТЕЛЕН СТАТУТ НА УПРАВЛЕНИЕ.БЛИЗКИТЕ  НА ПОКОЙНИЯ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ОТ СЪОТВЕТНИЯ УПРАВИТЕЛ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, С КОЯТО ТОЙ РАЗРЕШАВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПОГРЕБЕНИЕ ТАМ.С ТАЗИ БЕЛЕЖКА НИЕ МОЖЕМ ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ПОГРЕБЕНИЕТО.

                    

Нашата Траурна агенция може да ви помогне да направите погребението на вашия близък човек не само на територията на г. София, но и навсякъде другаде в страната.Ние осигуряваме съхранение на тленните останки на покойника в хладилна камера до деня на погребението, а след това извършваме и транспорта до населеното място, където ще се извърши погребението.Ако в съответното населено място няма гробари ние осигуряваме такива.Ако погребението ще бъде съпроводено с опело, но в населеното място няма свещеник- ние ще осигурим неговото присъствие.

 

 

 

Нашата Траурна агенция разполага с висококвалифицирани погребални агенти, които могат да бъдат на ваше разположение по всяко време и да ви посъветват по всички въпроси, възникващи около организирането на погребението или кремацията на вашия близък покойник.Можете да ни се обаждате по всяко време на денонощието, като ще ви консултираме напълно безплатно за подробностите около погребалните или траурни услуги.Това не ви ангажира по никакъв начин с ползването на услугите на нашата Траурна агенция.Ваше право е да изберете агенцията, която ще извърши погребението или кремацията на вашия близък.Наше задължение е да ви помогнем в тежкия момент със съвет и консултация.

 

С почит и уважение: инж. Марина Дановска/ управител /